No Image

Ett nytt atgärdsprogram för Alzheimer’s sjukdom

Professor Bredesen är den förste läkaren, som med sitt ReCODE-åtgärdsprogram lyckats bromsa och i vissa fall reversera Alzheimer’s. Hans åtgärdsprogram har lärts ut till flera hundra amerikanska läkare. ReCODE syftar till att behandla tillräckligt många…