Cancer och mikrobiom

Agneta Schnittger och Ingemar Ljungqvist, feb 2020, Provence. Foto: T. Sassersson
Agneta Schnittger och Ingemar Ljungqvist, feb 2020, Provence. Foto: T. Sassersson

Mikrobiom och cancer Samtal i Ingemar Ljungkvists hörna med Agneta Schnittger. Diskussion om mikrobiomets betydelse för cancer och cancerutveckling. Orsak eller koppling?

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Cancer och mikrobiom"

Leave a Reply