Hälsa


No Image

IBS, SIBO och Leaky gut

IBS, SIBO och Leaky Gut Sidan 52-54 Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en samling symtom från magtarmkanalen, som innefattar Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) och Leaky Gut. IBS är en folksjukdom, som förekommer hos 20…
No Image

Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling

Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling sidan 44-47 Dysbios med hyperpermeabel tarm ligger bakom kopplingar mellan bakterier och vissa cancerformer. Cancerceller uppkommer hela tiden i kroppen. Normalt sett oskadliggör våra immunceller felaktiga celler. Vi får inte cancertumörer…


No Image

Cancer och mikrobiom

Mikrobiom och cancer Samtal i Ingemar Ljungkvists hörna med Agneta Schnittger. Diskussion om mikrobiomets betydelse för cancer och cancerutveckling. Orsak eller koppling?


No Image

Coronakrisen granskas

Coronakrisen granskas DEBATT. Ta dina egna ansvarsfulla steg att minska risken för Covid-19, samtidigt som du är en av dessa som förvandlar krisen till en möjlighet. Svenska myndigheter utgör idag en fara för hela svenska…