Santé

No Image

Immunförsvarets reaktion pa hyperpermeabel tarm

En hyperpermeabel tarm, en läckande tarm i dagligt tal, släpper igenom mikrober och molekyler som vårt immunförsvar reagerar på. Det blir mer och mer accepterat att våra kroniska välfärdssjukdomar har en gemensam grundläggande orsak, en…

Read More

No Image

Ett nytt atgärdsprogram för Alzheimer’s sjukdom

Professor Bredesen är den förste läkaren, som med sitt ReCODE-åtgärdsprogram lyckats bromsa och i vissa fall reversera Alzheimer’s. Hans åtgärdsprogram har lärts ut till flera hundra amerikanska läkare. ReCODE syftar till att behandla tillräckligt många…