Corona-viruset som hotar världens folk och välstànd

Världens folkCorona-viruset som hotar världens folk och välstànd Sidan 18-22
COrona Virus Disease-2, (Covid-19), är en sjukdom som orsakas av ett Corona-virus och som på ett par månader blivit en pandemi, som i skrivande stund, februari 2020, smittat över 4,5 miljoner människor, och orsakat mer än 300 000 döda och miljontals arbetslösa.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Corona-viruset som hotar världens folk och välstànd"

Leave a Reply