Immunförsvarets reaktion pà hyperpermeabel tarm

Immunförsvarets reaktion pà hyperpermeabel tarm sidan 46-48.

En hyperpermeabel tarm, en läckande tarm i dagligt tal, släpper igenom mikrober och molekyler som vårt immunförsvar reagerar på. Det blir mer och mer accepterat att våra kroniska välfärdssjukdomar har en gemensam grundläggande orsak, en låggradig inflammation. Den initieras av ämnen som kommer i kontakt med immunsystemet via blodbanan.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Immunförsvarets reaktion pà hyperpermeabel tarm"

Leave a Reply