IBS SIBO Leaky Gut

No Image

IBS, SIBO och Leaky gut

IBS, SIBO och Leaky Gut Sidan 52-54 Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en samling symtom från magtarmkanalen, som innefattar Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) och Leaky Gut. IBS är en folksjukdom, som förekommer hos 20…