mikrobiom

No Image

Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling

Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling sidan 44-47 Dysbios med hyperpermeabel tarm ligger bakom kopplingar mellan bakterier och vissa cancerformer. Cancerceller uppkommer hela tiden i kroppen. Normalt sett oskadliggör våra immunceller felaktiga celler. Vi får inte cancertumörer…