Julklappsböcker

I dessa böcker kan Du finna inspiration att tänka annorlunda om kroniska sjukdomar sàsom fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom och inflammatoriska sjukdomar. De diskuterar alternativa synsätt, som kan hjälpa Dig.

Den första boken INSULIN- den felande länken, som kom 2014 är fortfarande aktuell. Den refereras nu senast pà hemsidan www.feelgoodhavefun.nu Ett utdrag: Hur behandlas detta problem, som bland annat är orsaken till diabets typ 2, av sjukvården? Jo, genom att sänka blodsockernivåerna med mer insulin och insulinstimulernade läkemedel. Samt behandling av andra riskfaktorer som högt blodtryck och högt kolesterol. Ibland föreslås också livsstilsförändringar i form av kalorifattig kost och mer motion.En bättre och mer logisk metod för att sänka blodsockernivåerna, enligt Agneta Schnittgers bok ”Insulin – den felande länken”, vore att drastiskt sänka kolhydratintaget. Då minskar insulinbehovet, insulinkänsligheten ökar och insulinresistensen minskar succesivt. Glukos- och insulinbelastningen på kärl och nerver sjunker och de inflammatoriska processerna avtar. Plack och avlagringar som består av sockerproteiner minskar. Många organ tillfrisknar succesivt, även om inte alla organ kan bli sitt gamla jag igen.
Du hittar boken hos Recito Förlag eller pà Bokus. Den finns bàde som häftad bok och som e-bok. http://www.litenupplaga.se/1282
Insulin den felande länken
Läs mer om boken under fliken “Mina böcker” !

Den andra boken Làg Insulin Regim vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet, är slutsàld som häftad bok, men finns som e-bok. Làg Insulin Regim https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/lag-insulin-regim-vid-metabolt-syndrom-binjureutmattning-och-hjarntrotthet
Låg Insulin Regim - Agneta Schnittger
Boken förklarar hur de gemensamma kardinalsymtomen i metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet kan leda till en och samma sjukdom exempelvis diabetes eller depression.
Den talar om hur alla substanser som retar kroppens immunsystem såsom glukos, gluten, virus, bakterier, strålning, mediciner och olika kemiska ämnen kan orsaka inflammationer i olika organ.
Den berättar hur inflammationer i kroppen kan uttryckas i sjukdomar beroende på var och ens förutsättningar, exempelvis vilka gener som aktiveras.
Den berättar hur inflammation minskar kroppens möjligheter att utnyttja den energi som tillföres genom maten. När graden av inflammation ökar, så minskar kroppens energiutnyttjande och vi blir trötta och orkeslösa.
Boken förklarar hur utmattningsyndromet kan ses som en hormonell rubbning i binjurarna, vilken kan ge såväl mentala som fysiska rubbningar och sjukdomsdiagnoser. Svår akut eller långvarig kronisk stress tvingar de kortisol- och adrenalinproducerande cellerna till överproduktion och orsakar efter en viss tid utmattning och sviktande hormonproduktion.
Den talar om varför höga insulinvärden och insulinresistens ger en låggradig inflammation i kroppen. Den moderna vetenskapen visar hur hjärtkärlsjukdomar, diabetes och neuroendokrinologiska sjukdomar som Alzheimer kan uppkomma genom höga blodsockervärden med åtföljande höga insulinvärden.
Den talar om hur gluten kan orsaka inflammationer i tarmen, huden, lederna och hjärnan utan att kroppen bildar antikroppar såsom vid celiaki.
Den berättar om cancercellernas beroende av sockerförbränning och effekterna av glukosdropp, kolhydratrik mat och strålbehandling.
Sist men inte minst visar boken värdet av att hålla insulinnivåerna adekvat låga med lågkolhydratkost samt undvika inflammationsdrivande mat såsom transfetter, industriellt omvandlade fetter och stora mängder omega-6 fetter.
Häftad bok finns fortfarande hos mig pà La Réunion. Läs mer om boken under fliken “Mina böcker”.

Den tredje boken ” Insulinresistens och hormonbalans hos kvinnor” finns i sàväl häftad form som i e-bok. Du finner boken hos Recito Förlag https://www.litenupplaga.se/1711och pà Bokus.https://www.bokus.com/bok/9789177651109/insulinresistens-och-hormonbalans-hos-kvinnor/

Insulinresistens och hormonbalans hos kvinnor
http://www.litenupplaga.se/1711.


INSULINRESISTENS är ett relativt nytt begrepp, som icke desto mindre påverkar kroppens energibalans och hormonella funktion.
Kvinnans dominerande könshormoner, östrogen och progesteron, får en sämre verkan i kroppen ju högre graden av insulinresistens är.
Insulinresistenta kvinnor tillhör de klassiska riskgrupperna vid hormonbehandling.
Medicinsk behandling med syntetiska hormoner blockerar östrogenets och progesteronets hormonreceptorer, vilket bidrar till biverkningar.
Neurotransmittorernas effekt rubbas av syntetiska hormoner, vilket ger biverkningar.
Hormonstörande substanser och toxiner i livsmedel, dricksvatten och hudvårdsprodukter rubbar kroppens hormonbalans.
Alternativmedicinska metoder finns för att behandla hormonella och funktionella rubbningar.
Läs mer om boken under fliken “Mina böcker”.