Mina böcker

Bok: INSULINRESISTENS och hormonbalans hos kvinnor (2017)

Min tredje bok: INSULINRESISTENS och hormonbalans hos kvinnor kom ut på Recito Förlag den 4 juli 2017.

Den första recensionen gjordes i Biblotekstjänsts häfte.Schnittger, Agneta Insulinresistens och hormonbalans hos kvinnor
Publiceras i BTJ-häftet nr 22, 2017.
Lektör Motzi Eklöf

Finns i såväl pappersform som elektroniskt: Litenupplaga.se/1711

Agneta Schnittger är läkare inriktad på gynekologi och obstetrik och har vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap. Hon presenterar forskning och egna erfarenheter från sin mångåriga verksamhet i Sverige och Frankrike. Utgångspunkten är att kvinnors hormonbalans är beroende av graden av resistens mot insulin. Denna ökar med blodsockertoppar och ökande glukosintolerans, vilket i sin tur påverkar kroppens immunsystem och grad av inflammationer. En rad olika kroppsliga och psykiska besvär kan relateras till dessa orsakssamband……..
Boken förmedlar kunskap och insikter av relevans för alla kvinnor, men texten kan vara svårtillgänglig för den som är obevandrad i medicinsk terminologi. Främsta målgrupp torde därför vara läkare och annan vårdpersonal som möter kvinnors hälsoproblem.

 

Omdömen: 

“Det var en intressant läsning, som spänner över vida fält. Hoppas att boken röner den uppmärksamhet, som den förtjänar.” Berndt Kjessler, professor emeritus i gynekologi och obstetrik, tidigare ARGUS i gynekologernas fortbildningsprogram.

“Bioidentiska hormoner är det enda vettiga som första handsmedel, även om de inte alltid kan ersätta syntetiska hormoner”. Hilde Löfqvist, specialist i gynekologi och obstetrik.

 

Nu senast har Martina Johansson, civilingenjör inom bioteknik, recenserat boken i LCHF-magasinet n° 5, 2017.

Nyttig läsning om kvinnors hälsa och riskerna med syntetiska hormoner.

Det är med glädje som jag nu har läst Agneta Schnittgers bok “Insulinresistens och hormonbalans hos kvinnor”……

Agneta har en väldigt modern och uppdaterad syn på kvinnliga hormoner och vurmar särskilt för bioidentiska preparat…..

Positivt är att Agneta också skriver om kinesisk och japansk medicin och hur deras visdom kan användas både för ökad förståelse och behandling av flera tillstånd…


Bok: Låg insulin regim (2015)

Boken: Låg insulin regim vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet lanserades på Recito Förlag den 24 november 2015.

Boken finns tillgänglig som e-bok på Dito.se

Låg Insulin Regim - Agneta SchnittgerBoken förklarar hur de gemensamma kardinalsymtomen i metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet kan leda till en och samma sjukdom exempelvis diabetes eller depression.

Den talar om hur alla substanser som retar kroppens immunsystem såsom glukos, gluten, virus, bakterier, strålning, mediciner och olika kemiska ämnen kan orsaka inflammationer i olika organ.

Boken berättar hur inflammationer i kroppen kan uttryckas i sjukdomar beroende på var och ens förutsättningar, exempelvis vilka gener som aktiveras.

Den berättar hur inflammation minskar kroppens möjligheter att utnyttja den energi som tillföres genom maten. När graden av inflammation ökar, så minskar kroppens energiutnyttjande och vi blir trötta och orkeslösa.

Boken förklarar hur utmattningsyndromet kan ses som en hormonell rubbning i binjurarna, vilken kan ge såväl mentala som fysiska rubbningar och sjukdomsdiagnoser.

 

Omdömen:

“Jag kan bara gratulera dig för den mycket utförliga och intresseväckande boken. Det har nu börjat diskuteras behovet av fortbildning av läkare, delvis på mitt iniativ. Din bok borde bli obligatorisk vid en sådan nödvändig “halvsulning” vart femte år efter examen.”Tore Scherstén, professor emeritus i krirurgi vid Sahlgrenska Sjukhuset.

“Tack för ditt intressanta manus. I ditt manus tar du fram en viktig aspekt på detta samhälssproblem, som stor del av befolkningen lider av. Däremot ser jag inte att detta är en kursbok  (i bokstavlig bemärkelse), och inte heller till allmänläkarna- även om den borde vara det.” Alexandra Ellervik, medicinsk förläggare , Studentlitteratur.

 

Om det komplicerade sambandet mellan maten, hjärnan och kroppen.
Recension i LCHF-magasinet -1-2016 , Bo Zackrisson

…..Hon använder begreppet Låg Insulin Regim (LIR) för att beteckna en lågkolhydratkost eller en livsstil som tillåter en låg med adekvat insulinhalt i kroppen……..

….Näringsrik lågkolhydratkost och adekvata mängder av ett brett spektrum av vitaminer och mineraler är här nödvändigt. ….Ta en halvtimmes rask promenad om dagen. Försök att hitta lugnet och harmonin i tillvaron.
Tillsammans gör de att inflammationen dämpas och att kroppen får de nödvändiga byggstenarna för att läka.


 Bok:  Insulin – den felande länken (2014)

Boken: Insulin – den felande länken lanserades 2014.Youtube fràn Bokmässan

Boken finns även tillgänglig som e-bok på Dito.se

Insulin Den felande lanken Agneta SchnittgerDenna bok kopplar på ett unikt sätt ihop insulinets betydelse för kroppens styrning av den energi, som vi tillför via maten, och dess mångbottnade effekter på cellernas kommunikationssystem. Många pusselbitar finns redan, men hur ser det färdiga pusslet ut? Läs den spännande berättelsen om hur vi tänker oss att diabetes typ 2, hjärtinfarkt och benskörhet kan ha ett och samma ursprung.

  • Diabetiker typ 2, kan omvandla sin sjukdom till diabetes typ 0.
  • Glukosintolerans med höga insulinvärden orsakar kärlinflammation.
  • Statinbehandling av kolesterol skadar kroppen.
  • Hormoner kan stänga in kroppens energireserver i fettet, signalera svält och störa viktkontrollen.

Omdömen:

“Jag är helt övertygad om att den här boken kommer att bli ett standardverk för alla oss LCHF:are som inte bara nöjer oss med att göra rätt utan oxå vill veta varför! Det är den bästa LCHF-inriktade bok jag läst hittills. Alla läkare borde ha ett eget ex av denna bok!” / Thomas Jansson, civilingenjör.

“Boken är intressant för alla läkare, som i sin yrkesverksamhet har anledning att påverka vällevnadssjukdomar. Den ger ett nytt och spännande sätt  att tänka som är intressant för alla hälsointresserade människor.” /Marie Lutherkort, med dr, specialist i gynekologi och obstetrik.

“Välskrevet faktabok som alla som jobbar med diabetes borde läsa och använda som uppslagsbok.Din bok ger mig forhoppning om att vi skall få en bättre daibetesvård än den traditionella!” Flemming Hansborg Hansen, speciallaege i almen medicin, Köpenhamn.

“Hjärtligt tack för din Bok Insulin Den felande länken. Har läst den 3!!! gånger med alltmera behållning.
Är en 79 årig Öronläkare som varit läkare i 53 år. Din bok är sannolikt den mest läsvärda jag läst under min långa karrär. Jag skäms för att jag gett patienter fel råd .Socialstyrelsen och Professorn Stefan Rössner med flera har lett oss fel. Tack för att du rättat mitt handlande som läkare.” Håkan Borg, öronläkare.

 

Allt om hormonet insulin.

LCHF-magasinet 1-2015. Recension av Bo Zackrisson.

På endast 130 sidor lyckas Schnittger klämma in väldigt mycket väl underbyggd information om insulinets mångfacetterade roll för uppkomsten av sjukdom och ohälsa …….

Agneta Schnittger skriver: ”Det universella hormonet insulin styr de flesta av kroppens övriga hormoner. Insulinet är det mest ursprungliga hormonet, som …….

Kapitel sju är det mest omfattande och i mitt tycke det mest intressanta. Det handlar om vad författaren tror kan ligga bakom många av våra vanliga kroniska sjukdomar. Och i nästan varje exempel så spelar insulinet en framträdande roll….

Agneta Schnittgers bok tror jag kan fungera som en bred, koncentrerad och relativt lättläst kunskapsbank. Eftersom hon är verksam i Sydfrankrike, så är hon mindre känd här i Sverige. Ett sätt att lära känna henne är att läsa hennes bok……..

Be the first to comment on "Mina böcker"

Leave a Reply