Kroniska Metabola Sjukdomar

Samband mellan tarmbakterier, växter och mat.

Kroniska Metabola Sjukdomar

Mina nya bok “Kroniska Metabola Sjukdomar” ges ut den 21 maj pà Recito Förlaget. Du kan redan nu förbeställa pà http://Litenupplaga.se

Gränsen mellan att vara  frisk och att ha fått en diagnos är flytande. Behandling av symtom ger lindring men endast behandling av  de underliggande rötterna till  ohälsa ger varaktig bot. Maten vi äter bestämmer hur vår tarmflora ser ut och dess gener påverkar på ett avgörande sätt hur friska eller sjuka vi är. Efter 2500 år gäller fortfarande Hippokrates devis, ”Låt maten vara din medicin och medicinen din mat.”

Inledning: Boken vänder sig till Dig, som funderar över synen på hälsa och sjukdom. Gränsen mellan att vara frisk och att ha fått en diagnos är flytande. Den västerländska synen på att vara sjuk, grundar sig på en rad symtom och en diagnostik som leder till en sjukdom och en behandling. I egenskap av traditionell gynekologisk läkare har jag under 38 år följt den fantastiska utvecklingen inom ultraljudsdiagnostik, hormonbehandling och IVF.

Holistiskt tänkande: Samtidigt upplevde jag att det är begränsande att inom specialiteten inte kunna förstå hur infertilitet, hormonrubbningar och metabola sjukdomar, exempelvis PCOS och endometrios uppkommer och hur blockering av kroppens hormonreceptorer påverkar kvinnokroppen och att kopparspiralen har systemiska effekter.

Tarmens mikrobiom: Ny teknologi med DNA i spetsen har visat hur viktig maten är för våra tarmbakterier och hur oumbärliga de är för vårt immunsystem, vår ämnesomsättning och vår hormonbalans och risken att utveckla alla våra kroniska välfärdssjukdomar.

Kroppens övergripande system: Som vi kommer att se är kroppens övergripande biokemiska system ej bundna till enskilda organ. De utgår nästan alla från tarmen och mikrobiomet. En rubbad tarmflora medför rubbningar i balansen mellan inflammation och antiinflammation, i hormonbalansen och i hur vi tillgodogör oss maten.