Agneta Schnittger

Utgivning av den första boken

Om författaren Agneta Schnittger

Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i  gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.