Terapeutisk fasta, Energi i kroppen och Ketogen kost

Terapeutisk fasta – ett sätt att förlänga livet sidan 58-60
Människans gener är nästan exakt desamma som fôr 40 000 àr sedan. Mest sannolikt har vàr ämnesomsättning inte heller ändats sig särskilt mycket sedan vi levde som jägare/fiskare och samlade frukter, rötter och nötter i Afrikas urskogar. För att kunna överleva utvecklade vi förmàgan att i perioder vara utan mat och i perioder med god tillgàng lagra maten i form av fett. Det möjliggjorde vàr överlevnad som mänskligt släkte – att Du och jag finns idag.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Terapeutisk fasta, Energi i kroppen och Ketogen kost"

Leave a Reply