Terapeutisk fasta, Energi i kroppen och Ketogen kost

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Terapeutisk fasta, Energi i kroppen och Ketogen kost"

Leave a Reply