Articles by Agneta Schnittger

No Image

Testsida

ABCDEFGHIJKL Agneta test   kljqshebudre
Temabild: Psykisk ohälsa. Foto: Peggy Marco, Pixabay.com

Psykisk ohälsa debatt i Läkartidningen

Psykisk ohälsa debatt i Läkartidningen Vem ansvarar för psykisk ohälsa,- V0rdcentralen,psykiatriker, BUP ? Skall barn medicineras? Socioekonomiska faktorer. Ingen tar upp sambandet mellan tarmhälsa och psykiska symtom och diagnoser! Jag fàr minimalt med respons pà…


No Image

Den verkliga stenàlderskosten

Den verkliga stenàlderskosten Stenålderskost blev populär när nutida människor ville återuppfinna två miljoner åt gamla matvanor. Tanken var att vi skulle må bättre om vi åt det som vi var “skapta” för. Men vad åt…


No Image

SVT: Vad matar vi våra barn med?

Vad matar vi vàra barn med? SVT play har ett mycket sevärt reportage om en journalist som gàr upp 6,5 kg pà 4 veckor och skrämmande nog fàr ett antal nya nervbanor som premierar snabb…


No Image

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet sid 46-49 Det rådande medicinska synsättet i västvärlden bygger på de senaste 100 årens forskning. De kliniska studierna är mestadels finansierade av läkemedelsbolag för att få fram så verksamma läkemedel…