Ett nytt åtgärdsprogram för Alzheimer’s sjukdom

Behandlingsprogram för Alzheimer
Agneta

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2019 #8/9 sidan 32-35

Ett nytt àtgärdsprogram för Alzheimer

Professor Bredesen är den förste läkaren, som med sitt ReCODE-åtgärdsprogram lyckats bromsa och i vissa fall reversera Alzheimer’s. Hans åtgärdsprogram har lärts ut till flera hundra amerikanska läkare. ReCODE syftar till att behandla tillräckligt många Alzheimerdrivande faktorer för att få den metabola vägen att skifta från amyloid-beta till amyloid-alpha. Antalet faktorer som behöver behandlas varierar från patient till patient, beroende på stadium av sjukdomen, men även patientens ålder. Den alpha-amyloida vägen leder såväl till minskad deposition av amyloid som till uppbyggnad av synapser, synaptoblastaktivitet. Ökad mängd amyloid förhindrar däremot uppbyggnad av synapser, synaptoclasterna tar över (18). Det gäller att vända på skutan genom att successivt ta bort de faktorer som sätter igång immunsystemet och åtgärda eventuella näringsbrister. Det handlar här inte om specifika läkemedel utan om ett helt behandlingsprogram.
Medicinsk Access #8/9 2019 sid 32-35
Intervju om Alzheimer med Ingemar Ljungkvist

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Ett nytt åtgärdsprogram för Alzheimer’s sjukdom"

Leave a Reply