Alzheimer’s

Behandlingsprogram för Alzheimer

Ett nytt åtgärdsprogram för Alzheimer’s sjukdom

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2019 #8/9 sidan 32-35 Ett nytt àtgärdsprogram för Alzheimer Professor Bredesen är den förste läkaren, som med sitt ReCODE-åtgärdsprogram lyckats bromsa och i vissa fall reversera Alzheimer’s. Hans åtgärdsprogram…