cancer

Leaky Gut Dysbios Cancer

Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2021#7 sidan 44-47 Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling Dysbios med hyperpermeabel tarm ligger bakom kopplingar mellan bakterier och vissa cancerformer. Cancerceller uppkommer hela tiden i kroppen. Normalt sett oskadliggör våra…