Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling

Leaky Gut Dysbios Cancer
Agneta

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2021#7 sidan 44-47

Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling Dysbios med hyperpermeabel tarm ligger bakom kopplingar mellan bakterier och vissa cancerformer. Cancerceller uppkommer hela tiden i kroppen. Normalt sett oskadliggör våra immunceller felaktiga celler. Vi får inte cancertumörer från en dag till en annan. Det är en process som kan ta flera månader oftast flera år att utvecklas. Processen börjar med en låggradig inflammation, som fortskrider, när immunförsvaret sviktar eller åldras. En stor del av immunförsvaret, cirka 80 procent finns i tarmen.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Mikrobiomets betydelse för cancerutveckling"

Leave a Reply