John Yudkin

Vitt, rent och dödligt

Pure, White and Deadly

Pure White and Deadly    Publicerad i Medicinsk Access 2018 #7 sidan 44-47 Den sedan 50 år pågående debatten om den sjukdomsframkallande effekten av alimentärt socker och fett började med John Yudkin och Ancel Keys på…