Pure, White and Deadly

Vitt, rent och dödligt
Microsoft

Pure White and Deadly   

Publicerad i Medicinsk Access 2018 #7 sidan 44-47

Den sedan 50 år pågående debatten om den sjukdomsframkallande effekten av alimentärt socker och fett började med John Yudkin och Ancel Keys på 1960-talet. John Yudkin visade i epidemiologiska och experimentella studier hur sackaros ökade risken för coronartrombos och fettinlagring, men fick inte erkännande för sin forskning.Ancel Keys Seven Countries studie togs däremot som intäkt för att mättat fett och kolesterol orsakade hjärtkärlsjukdom. Den ständigt ökande ohälsan med hjärtkärlsjukdom, diabetes och cancer manar till omvärdering av de vetenskapliga sanningarna.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Pure, White and Deadly"

Leave a Reply