symtombehandling

Tid att söka grundorsaken eller symtombehandling

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet

  Paradigmskifte i det medicinska tänkandet sid 46-49 Det rådande medicinska synsättet i västvärlden bygger på de senaste 100 årens forskning. De kliniska studierna är mestadels finansierade av läkemedelsbolag för att få fram så verksamma…