Paradigmskifte i det medicinska tänkandet

Tid att söka grundorsaken eller symtombehandling
Skenande läkemeelskostnader

 

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet sid 46-49

Det rådande medicinska synsättet i västvärlden bygger på de senaste 100 årens forskning. De kliniska studierna är mestadels finansierade av läkemedelsbolag för att få fram så verksamma läkemedel som möjligt med så lite biverkningar som möjligt. Därav följer att våra sjukförsäkringssystem är bundna till att använda högevidens- studerade läkemedel och avancerad ofta datoriserad teknik. Viss diagnostik kommer från forskare på läkemedelsbolag såsom t ex begreppen HDL- och LDL- kolesterol, som lett fram till behandling med statiner.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Paradigmskifte i det medicinska tänkandet"

Leave a Reply