Tarmbakterier

Mikrobiom och mänskliga celler

Vad är hälsa och vad är sjukdom

Vad är hälsa och vad är sjukdom? Gränsen mellan att vara  frisk och att ha fått en diagnos är flytande. Behandling av symtom ger lindring men endast behandling av  de underliggande rötterna till  ohälsa ger…