Vad är hälsa och vad är sjukdom

Mikrobiom och mänskliga celler
Open Clipart-Vectors

Vad är hälsa och vad är sjukdom?

Gränsen mellan att vara  frisk och att ha fått en diagnos är flytande. Behandling av symtom ger lindring men endast behandling av  de underliggande rötterna till  ohälsa ger varaktig bot.

De kroniska metabola sjukdomarna

utgår nästan alla från tarmen och tarmbakteriernas gener, mikrobiomet. En rubbad tarmflora medför rubbningar i ämnesomsättningen, balansen mellan inflammation och icke inflammation, i hormonbalansen och i hur vi tillgodogör oss maten.

En rubbad tarmflora

medför en sjukligt genomsläpplig tarm med stort mellanrum mellan tarmcellerna och gör  att blodomloppet och i förlängningen immunsystemet och kroppens organ nås av inflammatoriska produkter från skadliga bakterier och virus och även från mat som är halvsmält.

 Maten fungerar som information till våra kroppsceller.

Maten vi äter bestämmer hur vår tarmflora ser ut och vilka gener, som skall samarbeta med våra egna gener. Tarmbakteriernas gener påverkar på ett avgörande sätt hur friska eller sjuka vi är. Utan det stora tillskottet av tarmbakteriernas gener, mikrobiomet, skulle vi inte fungera som människor.

Maten som byggstenar.

Matens sammansättning av biologiskt igenkännbara molekyler fungerar som byggstenar i vår kropp. Dessa molekyler går in i uppbyggnaden och reparationen av kroppens celler. Kroppens celler förnyas ständigt i olika takt beroende på om det rör sig om tarmceller, hudceller, muskelceller eller benceller. Efter cirka 7 år räknar man med en ny kropp.

Mat med främmande substanser.

När vi äter mat, som omvandlats industriellt får vi ett stort tillskott av molekyler som kroppen måste rensa ut. De belastar organismen och behöver omvandlas och föras ut de naturliga vägarna främst via levern och njurarna. Unga individer har friska och effektiva organ. Ju äldre vi blir desto sämre fungerar vår ämnesomsättning och desto mer skräp samlar vi på oss. Det gör att inflammationen i kroppen ökar. Forskningen visar att de kroniskt metabola sjukdomarna alla har en låggradig inflammation som grundorsak.

Du som vill veta mer om hur avgörande maten är för vår hälsa och vår förmåga att hålla oss friska hittar boken på Recito Förlag  https://litenupplaga.se

 

Omdömen:

This is a very impressive review of ”Chronic Metabolic Diseases”. The information you have gathered and discussed in detail is very deep with a large number of references in reputable journals.

Professor Ingela Schnittger, Cardiovascular Medicine, Stanford University, California.

Mycket intressant läsning. Mycket att smälta. Ett nytt sätt som är främmande inom läkarkåren.

Marianne Ihlström, Leg sjuksköterska, Linköping  

Provtryck_Omslag_02

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Vad är hälsa och vad är sjukdom"

Leave a Reply