Dysbios Inflammation

No Image

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet sid 46-49 Det rådande medicinska synsättet i västvärlden bygger på de senaste 100 årens forskning. De kliniska studierna är mestadels finansierade av läkemedelsbolag för att få fram så verksamma läkemedel…


No Image

Immunförsvarets reaktion pà hyperpermeabel tarm

Immunförsvarets reaktion pà hyperpermeabel tarm sidan 46-48. En hyperpermeabel tarm, en läckande tarm i dagligt tal, släpper igenom mikrober och molekyler som vårt immunförsvar reagerar på. Det blir mer och mer accepterat att våra kroniska…