Mögelsjuka hus – en utmaning för immunförsvaret

Mikrober Systemisk sjukdom
Agneta

Mögelsjuka hus- en utmaning för immunförsvaret

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2017 #6 sidan 54-56

Relationen mellan sjuka hus och ohälsa är komplex och ofta svår att diagnosticera och svår att
åtgärda.
Så många som dryga en miljon svenskar känner sig drabbade, vilket framgår av
Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009. (1) Där uppgav uppgav 17 procent av de tillfrågade
svenskarna besvär, som de relaterade till inomhusomgivningen antingen i bostaden, skolan
eller på arbetsplatsen. Boverket har bedömt att 36 procent av svenska byggnader har fukt och
mögelskador.
Varken allmänläkare eller yrkesmedicinare har tillräckligt med kunskaper inom detta område.
Det finns en enda diagnos i diagnosregistret, OBO (Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa) som
i första hand kännetecknar symtom som slemhinnebesvär, hudproblem och trötthet.
Lyssna även pà samtalet om mögelhus med Ingemar Ljungkvist. Intervju med Ingemar Ljungkvist

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Mögelsjuka hus – en utmaning för immunförsvaret"

Leave a Reply