Dysbios Inflammation

Tid att söka grundorsaken eller symtombehandling

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet

  Paradigmskifte i det medicinska tänkandet sid 46-49 Det rådande medicinska synsättet i västvärlden bygger på de senaste 100 årens forskning. De kliniska studierna är mestadels finansierade av läkemedelsbolag för att få fram så verksamma…


Leaky Gut Dysbios Cancer

Immunförsvarets reaktion på hyperpermeabel tarm

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2020 #1 sidan 46-48   http://online.fliphtml5.com/vwyrh/stevepb/p=46 En hyperpermeabel tarm, en läckande tarm i dagligt tal, släpper igenom mikrober och molekyler som vårt immunförsvar reagerar på. Det blir mer och mer…