WFPB-diet

Tid att söka grundorsaken eller symtombehandling

Paradigmskifte i det medicinska tänkandet

  Paradigmskifte i det medicinska tänkandet sid 46-49 Det rådande medicinska synsättet i västvärlden bygger på de senaste 100 årens forskning. De kliniska studierna är mestadels finansierade av läkemedelsbolag för att få fram så verksamma…


WFPB-diet

WFPB-diet för att reducera komplikationer vid diabetes

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2022 #8/9 sidan 32-33 WFPB-diet för att reducera komplikationer vid diabetes FB_IMG_1516556533279-matbilar.jpg”> Vilken diet är bäst för moderna människor med välfärdssjukdomar som diabetes, fetma, hjärtkärlsjukdomar och cancer? LCHF har…