WFPB-diet för att reducera komplikationer vid diabetes

WFPB-diet
Microsoft

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2022 #8/9 sidan 32-33

WFPB-diet för att reducera komplikationer vid diabetes

FB_IMG_1516556533279-matbilar.jpg”>

Vilken diet är bäst för moderna människor med välfärdssjukdomar som diabetes, fetma, hjärtkärlsjukdomar och cancer? LCHF har de senaste 15 åren utmanat den allmänt rekommenderade dieten för diabetiker [1]. Det nyaste forskningsläget pekar ut en traditionell vegetariskt kost WFPB med lika bra korttidseffekter och bättre långtidseffekter än LCHF.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "WFPB-diet för att reducera komplikationer vid diabetes"

Leave a Reply