Varför är nanopartiklar så effektiva?

Liksidiga kuber

https://almanova.se/varfor-ar-nanopartiklar-sa-effektiva/Varför är nanopartiklar så effektiva?
Nanopartiklar är pyttesmå men naggande goda! Nano betyder just dvärg på grekiska. Deras storlek håller sig mellan 1 och 100 miljarddels meter (10 -9), vilket gör att de har endast ett lager av cirka tio atomer på rad. Det ger inte utrymme för något «innanmäte». Allt blir ytor i partikeln. Nanopartiklar svävar fritt och har inte samma fysikaliska/kemiska egenskaper som större partiklar.
Tag exemplet med en kub, med 6 stycken sidor, vardera 1 cm 2 stora, totalt 6 cm 2. Antag att man delar denna kub i åtta stycken lika stora delar. Man får då en total yta på 16 cm 2 Om man fortsätter att dela kuberna i allt mindre bitar tills de nått nanostorlek, blir den sammanlagda ytan flera hundra m 2 fortfarande med samma totala vikt. http://www.nobelmuseum.se/en/node/3451
Vi drar av detta slutsatsen att exemplevis silvernanopartiklar tack vare sin lilla storlek, men stora yta i förhållande till sin vikt har en effektivitet som ökar inverst med storleken. Utspädda lösningar på 10-20 ppm (1 ppm=1mg/kg) har trots sin ringa koncentration stora ytor exponerade för kemiska reaktioner.
Hypotesen är att kolloidalt silver absorberas i kroppen tack vare sin pyttelilla storlek och verkar som katalysator för antimikrobiella och immunologiska reaktioner.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Varför är nanopartiklar så effektiva?"

Leave a Reply