Corona-viruset som hotar världens folk och dess välstånd

Världens folk
eak_kkk

Corona-viruset sid18-22

Artikeln publicerades i Medicinsk Access 2020 #4/5  sidan 18-22
COrona Virus Disease-2, (Covid-19), är en sjukdom som orsakas av ett Corona-virus och
som på ett par månader blivit en pandemi, som i skrivande stund smittat över 4,5 miljoner
människor, och orsakat mer än 300 000 döda och miljontals arbetslösa.
Vi har under 2000-talet haft tre epidemier med Coronavirus, 2002-2004 med SARS CoV, 2014 med MERS-CoV
och nu 2019 SARS CoV-2. De överförs alla från djur till
människa. Reservoaren finns företrädesvis hos fladdermöss, som har ett robust immunförsvar.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Corona-viruset som hotar världens folk och dess välstånd"

Leave a Reply