Ger lågt saltintag ett lägre blodtryck med minskad risk för hjärtkärlsjukdom?

Salt, nyttigt eller onyttigt Blodtryckshöjning?
mkupiec7

Artikeln publicerades i Medicinsk Access 2019 #3  sidan 48-51

Ger làgt saltintag ett lägre blodtryck

Den rådande uppfattningen är att lågt saltintag sänker blodtrycket och minskar risken för hjärtinfarkt och stroke p g a att högt blodtryck är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Inga studier visar dock att ett högre saltintag ökar risken för hjärtkärlhändelser, den lägsta risken hade de som konsumerade mellan åtta och tio gram salt per dag- PURE-studien, O’Donnell 2014 (1).

Våra myndigheter ger riktlinjer på folkhälsonivå, som grundar sig på forskning från Ancel Keys dagar på 1970-talet. Vi skall hålla saltintaget på högst sex gram och därmed natriumintaget på 2,4 gram per dag, vilket fortfarande är målet för år 2025 (2, 3). Optimalt intag verkar dock vara mellan åtta och tio gram salt, vilket blir 3-4 g Na per dag. Denna nivå orsakar minst extra stress på kroppen (4).

Lyssna pà intervjun med Ingemar Ljungkvist. Läkare ger kloka ràd om blodtryck och saltintag

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Ger lågt saltintag ett lägre blodtryck med minskad risk för hjärtkärlsjukdom?"

Leave a Reply