Den verkliga stenålderskosten

Stenålderskost
pixabay

Den verkliga stenàlderskosten
Stenålderskost blev populär när nutida människor ville återuppfinna två miljoner åt gamla matvanor. Tanken var att vi skulle må bättre om vi åt det som vi var “skapta” för. Men vad åt egentligen stenåldersmänniskan? Ny forskning visar att det tycks skilja sig från det som ofta kallas för stenålderskost. Med nya tekniska metoder kan forskare nu förstå allt mer om forntidens mat – och hur den tillagades.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Den verkliga stenålderskosten"

Leave a Reply