Psykisk ohälsa debatt i Läkartidningen

Temabild: Psykisk ohälsa. Foto: Peggy Marco, Pixabay.com
Temabild: Psykisk ohälsa. Foto: Peggy Marco, Pixabay.com

Psykisk ohälsa debatt i Läkartidningen
Vem ansvarar för psykisk ohälsa,- Vårdcentralen,psykiatriker, BUP ? Skall barn medicineras? Socioekonomiska faktorer.
Ingen tar upp sambandet mellan tarmhälsa och psykiska symtom och diagnoser! Jag fàr minimalt med respons pà mina inlägg. Ämnet anses kontroversiellt!

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Psykisk ohälsa debatt i Läkartidningen"

Leave a Reply