Terapeutisk fasta, Energi i kroppen och Ketogen kost

Terapeutisk fasta
Stevepb

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2018 #1 sidan 58-60

Terapeutisk fasta – ett sätt att förlänga livet

Terapeutisk fasta, Energi i kroppen och ketogen kost

Intervju med Ingemar Ljungkvist

Människans gener är nästan exakt desamma som fôr 40 000 år sedan. Mest sannolikt har vår ämnesomsättning inte heller ändats sig särskilt mycket sedan vi levde som jägare/fiskare och samlade frukter, rötter och nötter i Afrikas urskogar. För att kunna överleva utvecklade vi förmågan att i perioder vara utan mat och i perioder med god tillgång lagra maten i form av fett. Det möjliggjorde vår överlevnad som mänskligt släkte – att Du och jag finns idag.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Terapeutisk fasta, Energi i kroppen och Ketogen kost"

Leave a Reply