IBS, SIBO och Leaky gut

Leaky Gut Dysbios Cancer
Agneta

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2019 #7 sidan 52-54

IBS SIBO och Leaky gut
Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en samling symtom från magtarmkanalen, som innefattar Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) och Leaky Gut. IBS är en folksjukdom, som förekommer hos 20 procent av befolkningen. SIBO finns hos 60-70 procent av IBS-patienterna. Orsaken till IBS hos de övriga IBS-patienter är okänd. Dr Alessio Fasano har visat hur enzymet zonulin i tarmen är kopplat till den autoimmuna sjukdomen coeliaki. Leaky gut har kopplingar till inflammationer och andra autoimmuna sjukdomar såsom MS, Hashimoto’s, reumatoid artrit och diabetes typ 1.
IBS SIBO Leaky Gut Lyssna pà intervjun med Ingemar Ljungkvist fràn februari 2020.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "IBS, SIBO och Leaky gut"

Leave a Reply