Vilka kommuniserande vägar finns det i tarm-hjärnaxeln

Tarmhjärn kommunikation
BrickBard

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2022 #2 sidan 41-45

Vilka kommunicerande vägar finns det i tarm-hjärnaxeln ?

Det centrala nervsystemet, perifera nervsystemet och nervplexa i tarmen har samma embryonala
ursprung. Nerverna i buken har även kallats för vår andra hjärna. Hjärnorna kommunicerar med
varandra på flera sätt. Det sker genom nerver, hormoner och cytokiner. När vi blir upprörda och arga,
kan det knyta sig i magen. Vi kan även få fjärilar i magen vid plötsligt påkommande oro.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Vilka kommuniserande vägar finns det i tarm-hjärnaxeln"

Leave a Reply