Kolloidalt silver i naturen

Bild: Anna Böhlmark, Mas Rabassan, juni 2016 - Foto: Torbjörn Sassersson
Bild: Anna Böhlmark, Mas Rabassan, juni 2016 - Foto: Torbjörn Sassersson

120 Years of Nanosilver History: Implications for Policy Makers Bernd Nowack,*,† Harald F. Krug,† and Murray Height‡ †EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Lerchenfeldstrasse 5, CH-9014 St. Gallen, Switzerland ‡HeiQ Materials AG, CH-5330 Bad Zurzach, Switzerland b S Supporting Information

http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es103316q

Kritiska röster hörs om nanosilverpartiklar, eftersom man uppfattar detta som något nytt, en modefluga. I själva verket har nanosilver använts sedan 120 år som antiseptikum och för att motverka bakterie och svamptillväxt i vattenreningsfilter och för att minska algtillväxt. Detta enda nya är att man med modern teknik satt ett nytt namn på de små partiklarna. Man har kunnat fastställa att de är NANO stora.

 

 

 

 

 

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Kolloidalt silver i naturen"

Leave a Reply