Kolloidalt silver kan komma att ha stor framtida betydelse

Artikeln publicerades i Medicinsk Access 2016 #3 sidan 50-53

Kolloidalt silver kan komma att ha stor framtida betydelse

Kolloidalt silver finns som spårämne i våra jordar och vattendrag. Vi får i oss en daglig dos via dricksvatten och mat, men i lägre halter än för 50 år sedan. Kolloidalt silver upplagras inte i kroppen utan utsöndras via njurar och lever till 99,9 procent.

Länk till intervju med Ingemar Ljungkvist

Ingemar Ljungqvist och Agneta Schnittger. Foto: Anna Böhlmark, Pelicanmedia.se

Ingemar Ljungqvist och Agneta Schnittger. Foto: Anna Böhlmark, Pelicanmedia.se

 

 

 

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Kolloidalt silver kan komma att ha stor framtida betydelse"

Leave a Reply