Kvarstående besvär efter Covid 19 infektion och vaccination

Agneta Schnittger och Ingemar Ljungqvist, feb 2020, Provence. Foto: T. Sassersson
Agneta Schnittger och Ingemar Ljungqvist, feb 2020, Provence. Foto: T. Sassersson

Kvarstående besvär efter Covid 19 infektion och vaccination
Intervju med Ingemar Ljungkvist. Initialt sänt i Linus Youtube kanal, men överfört till Swebbtube sedan Youtube tagit ner intervjun.
Såväl genomgången infektion som vaccination ger sidoeffekter förutom att ge ett mildare sjukdomsförlopp. Endast 1 procent av läkemedelsbiverkningar och vaccinbiverkningar rapporteras enligt tidigare erfarenheter. Kvarstående sidoeffekter såsom utmattning, andingsbesvär, lukt- och smakbortfall och neurologiska besvär uppmärksammans nu hos cirka 15 procent av covidpatienterna, vaccinerade eller inte.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Kvarstående besvär efter Covid 19 infektion och vaccination"

Leave a Reply