Lågkolhydrat diet för idrottsmän: vilka bevis finns?

Sport girls - Wikimedia commons - Photo: Kance
Sport girls - Wikimedia commons - Photo: Kance

Referat från Br J Sports Med, July 2014, Vol 48, N° 14. Low-carbohydrate diets for athlètes: what evidence?Författare: T Noakes, J Volek, S Phinney. Low carbohydrate diets for athelets

Idrottsmedicinare lär ut att eftersom stora glykogenlager behövs vid idrottsutövning, skall idrottsmän äta stora mängder kolhydrater, minst 40-60% energi skall komma från kolhydrater. Man finner dock ytterst lite litteratur, som stärker detta antagande. Ytterst få studier finns även gjorda på lågkolhydratkost.

Författarna finner endast 10 studier, alla korttidsstudier under 6 månader, som visar varierande resultat. Vi saknar nästan studier som visar hur den metabola omställningen till fettförbränning fungerar efter 6-12 månader.

En studie på elitidrottsmän med ketonförbränning har dock visat att de kan snabbproducera energi endast genom att förbruka fett. De kunde trots endast 10% kolhydratintag förbränna över 1,5g/min av fett under intensiv ansträngning och upprätthöll en fettförbränning över 1,2g/min på ca 65% VO2max under lång tid. Detta gav 56 kJ/min. Ytterligare energi täcktes lätt genom förbränning av blodlaktat, ketoner och glukos från glukoneogenesen.

Idrottsmän, som är beroende av glukosförbränning och stora glykogenlager, behöver alimentärt tillskott av kolhydrater, då lagret är uttömt. Tänk på Vasaloppsåkarna och blåbärssoppan!

Idrottsmän, som har anpassat sin ämnesomsättning till fettförbränning, har hela tiden tillgång till energi via fettlagren och tär inte heller på sina muskler.

Idrottsmän, som lever på högkolhydratkost blir lättare insulinresistenta och har en högre frekvens av hjärtkärlsjukdom och diabètes typ 2 än stillasittande individer, när de slutar att idrotta. Även Maratonlöpare kan ha svår hjärtkärlsjukdom utan att uppvisa kända riskfaktorer. En studie på olympiska idrottare visade också att de hade förvånadsvärt dåligt tandstatus.

Till yttermera visso har musstudier visat att kronisk ketos nedreglerar ett enzym, class-1 histone deacetylase, och minskar därmed den oxidativa stressen i cellerna. Detta skulle kunna göra att man återhämtar sig snabbare efter ansträngning. Fortsatta studier behövs.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Lågkolhydrat diet för idrottsmän: vilka bevis finns?"

Leave a Reply