Samtal om kolesterol och statinbehandling med redaktör Ingemar Ljungkvist

Ingemar Ljungqvist och Agneta Schnittger. Foto: Anna Böhlmark, Pelicanmedia.se
Ingemar Ljungqvist och Agneta Schnittger. Foto: Anna Böhlmark, Pelicanmedia.se

Intervju gjord av redaktör Ingemar Ljungkvist på Mas Rabassan, juni 2016. Vi talar om kolesterol och statinbehandling. Läkemedlet  avser att minska risken för arterioscleros. Atorvastatin till alla med riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom sidan 26-27.
Dessa patienter har ofta andra symtom på metabolt syndrom såsom högt blodtryck, övervikt/fetma och ofta prediabetes eller diabetes typ 2. Det höga kolesterolvärdet är en av de riskfaktorer, som man vill behandla för att minska risken för kroniska sjukdomar, såsom hjärtkärlsjukdom, diabetes, inflammatoriska sjukdomar och cancer.

I min bok INSULIN-den felande länken finns denna schematiska framställning. Den visar hur dessa riskfaktorer är kopplade till komplicerande sjukdomar.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Samtal om kolesterol och statinbehandling med redaktör Ingemar Ljungkvist"

Leave a Reply