Våra tankar och känslor kommer från olika nivåer i hjärnan.

Hjärnans olika nivàer
OpenClipart-Vectors de Pixabay

Bruce Lipton fortsatte den andra föreläsningsdagen i Stockholm, den 17 september, med att förklara hur kroppen och psyket är förenade och hur vi kan påverka våra tankar och känslor.

Historiskt lever vi kvar i den newtonska uppfattningen från 1600-talet att kropp och psyke är skiljda åt. Kroppen är fysisk och mekanisk och kan därför undersökas och behandlas vetenskapligt av läkare. Psyket är metafysiskt med sina tankar och känslor. Newton hade uppfattningen att det mentala handlade om religion och var kyrkans område. I dag har vi psykiater, psykologer och olika sorters livsstilscoacher att behandla och vägleda människor med psykiska problem.

Kroppen och psyket har ett ansetts ha ett intimt samröre under tusentals år i de gamla indiska och kinesiska kulturerna. Man ansåg att kroppen och psyket var en odelbar enhet, som inte kunde betraktas var för sig. Den framväxande kvantbiofysiska medicinen och den tekniska utvecklingen av undersökningar av hjärnan ger mer och mer stöd för att den fysiska kroppen och psyket påverkar varandra i båda riktningarna. Fler och fler studier publiceras i etablerade tidskrifter och erkänns av det medicinska samfundet.

Hypotetiskt talar man om tre olika nivåer i hjärnan, det övermedvetna, det medvetna och det undermedvetna.

Det övermedvetna har som källa det andliga elller det spirituella. Tankar och känslor sänder signaler i form av kvanta, som fångas av receptorer i nervcellernas membran. Det spirituella är även inituitivt. Magkänslan sitter i tarmens nervsystem, vår andra hjärna. Vi går lite senare in på hur signalerna fångas upp av receptorerna i cellmembranen.

Det medvetna har vi manuell kontroll över. Källan, input, består av våra erfarenheter och instinkter. Rent fysiskt finns det medvetna i den nyare delen av hjärnan, i framloben. Det är den kreativa delen av hjärnan. Där är vi medvetna om vad vi vill och vad vi vill åstadkomma. Det finns egentligen ingen gräns för vad vi vill göra om vi helhjärtat går in för det. Det finns många exempel på människor som har nått sina mål utan att ha bra förutsättningar såsom hög utbildning, rätt familj och stora förmögenheter. Och detta fastän man antar att det medvetna endast utgör fem procent av de tankar och känslor, som vi har manuell kontoll över.

Det undermedvetna svarar för resterande 95 procent av den minnesbank, som styr våra reaktioner. Det undermedvetna består av tidigt inlärda, för att inte säga programmerade mönster, som består av instinkter och erfarenheter från de första tre levnadsåren. Få människor har några minnen från de första tre åren i livet. Aktuell forskning har visat att Advanced Childhood Experiences, ACE, förklarar senare insjuknande i en rad olika sjukdomar, allt från cancer till neuroendokrina sjukdomar. Dessa programmerade mönster finns som i en låda med kasettband, som spelas upp som svar på aktuella stimula, precis som en autopilot. Det är de program, som vi får med oss, ibland så tidigt som från livmodern. Rent fysiskt finns dessa minnen bevarade i den äldre delen av hjärnan, amygdala.

Sociala förhållanden, där barn lever med våld, rädsla och otrygghet, sätter nervsystemet i ständig försvarsberedskap. Det sympatiska nervsystemet är hela tiden aktiverat, försvara sig eller fly, ett ständigt adrenalinpåslag, som triggar det neuroendokrina hormonet serotonin. Det parasympatiska nervsystemet med känslor av vila, trygghet och kärlek får aldrig plats. De rogivande GABA  och dopamin hormonerna minskar.

Negativ programmering av barn orsakar problem. Aktuellt exempel är den tidiga inlärningen av små  pojkar i Israel att hantera skjutvapen för att skydda sig mot fienden. Lösningen är integration i dagis, förskola och skola. Gemensam skolgång har förhindrat senare vilja att skilja på vi och dom. Det finns en berättelse om hur en israelisk kvinna blev förälskad i en palestinsk man, gifte sig och fick barn, som sedan inte var välkomna varken i den israeliska eller palestinska skolan. Paret startade en integrerad skola, som  fick efterföljare. Man kan även dra paralleller till vad som händer med barnen i våra särskilt utsatta områ den och den tidiga programmeringen av våld, rädsla, droger och försvarsberedskap. Lösningen skulle bestå i att skapa förutsättningar för en tidig positiv programmering av de små barnen.

Tillbaka till den cellulära nivån. Cellmembranen kan ses som en informationsprocessorer. Det finns otroligt många nanometerstora informationspaket av receptorer som fungerar som input och kanaler som fungerar som output i cellmembranet. De kan liknas vid 1:or och 0:or. Informationen överförs in till cellen och sedan ut ur cellen och mellan cellerna.

Omprogrammering av det undermedvetna.

Hur kan vi omprogrammera dessa programmerade tankar och känslor? Välkänt är hypnos, där man genom att gå ner på de långsammare alpha-vågorna, kan komma åt dessa tidiga minnen och påverka dem. Det finns även andra tekniker som mindfullness, super learning och sprituella övningar för att omprogrammera dessa tidiga föreställningar.

En ung kvinna steg upp på podiet, satte sig i en stol, uppmanades att korsa benen och armarna och försjönk i meditation. Efter en stund började hon gråta och kom till sans. Hon sade sig vara sorgsen, men tacksam för att hon inte längre var fast i sina destruktiva tankar. Hon omfamnade Bruce Lipton. Genom att korsa ben och armar fick båda hjärnhalvorna samtidig kontakt, känslorna fick kontakt med förnuftet.

Positiva och negativa vibbar.

Några ord om positiva och negativa vibbar. Bruce Lipton talar här om resonans av vågor och hur de interfererar i rymden. Biofysiken förklarar hur vågor i form av kvanta kan fortplantas i rymden. Informationen överföres genom konstruktiv respektive destruktiv interferans. Om två vågor med samma resonans möts förstärker de varandra. Vi får positiva vibbar och positiva känslor. Motsatsen är när vågorna tar ut varandra och ingen information kommer fram, destruktiv interferans.

Bruce Lipton visar på ett nytt sätt att tänka runt tankar och känslor. Det kommer mer och mer forskning som stödjer hans förklaringsmodeller, inte minst inom kvantfysik. Ett ämne som redan belönats med flera Nobelpris.

 

Sammanfattning.

  1. Kropp och psyke, betraktat som en helhet, understödjs av det kvantbiofysiska synsättet.
  2. Tre olika nivåer för tankar och känslor, det övermedvetna, det medvetna och det undermedvetna.
  3. Det undermedvetna styr 95 procent av våra tankar och känslor.
  4. Omprogrammering av det undermedvetna behövs för att ändra på programmerade beteenden.

 

 

 

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Våra tankar och känslor kommer från olika nivåer i hjärnan."

Leave a Reply