Strukturerat vatten, vätejoner och mikrobiom

Strukturerat vatten Vätejoner
ronymichaud

Strukturerat vatten, vätejoner och mikrobiom

Strukturerat vatten används inom jordbruket, mejerinäringen, hönsindustrin och byggnadsindustrin med otroliga fördelar. Jordarna förbättras och grödorna ökar både i kvantitet och kvalitet. Ref: En indisk översiktsartikel fràn Navsari Agricultural University. Den sammanfattar bland annat alla de egenskaper som strukturerat vatten har nämligen:

1.Förhindrar bildning av avlagringar i vattenkokare och vattenledningar.

2.Vattnet har en lätt konkav meniskform

3.Vattnet har làg ytspänning och större fuktighetsbevarande egenskaper.

4.Dess pH är nàgot över 7, vilket möjliggör det att tas upp i kroppsvätskorna.

5.Det neutraliserar HCl-effekter.

6.Strukturerat vatten bryter ner ansamlingar av vattenmolekyler och stärker H-bindningarna.

Strukturerat vatten har visat sig ha antioxidativa egenskaper och fungerar som antioxidanta utan nàgot antioxidant tillägg.

https://www.researchgate.net/publication/326460793_Structured_Water_An_Exciting_New_Field_in_Water_Science

Det är mindre känt att kroppen innehåller strukturerat vatten. Den medicinska vetenskapen har ännu inte implementerat detta i sitt tänkande. Det strukturerade vattnet innehåller en extra vätejon, H302.

Väteatomerna i kroppen har alla samma resonans och reagerar därför unisont i samma frekvens. Detta möjliggör kommunikation mellan alla kroppens celler, precis som stämgafflar kan överföra frekvenser mellan sig. Kommunikationen är beroende av att kroppens vätejoner är i resonans med varandra. Vätejonerna tillverkas hela tiden i tarmen i stor mängd, 10-12 liter per dygn.

En förutsättning är dock att tarmfloran har en optimal sammansättning med bra mikroorganismer, dvs en frisk välfungerande tarm. Med den tilltagande metabola sjukligheten har en allt större del av den västerländska populationen avsaknad av de goda bakterierna, som bland mycket annat tillverkar vätgas. Vätgasen behövs för att upprätthålla den elekromagnetiska balansen i kroppen.

Man har kunnat mäta upp den elektriska laddningen i ett friskt mikrobiom till 300-400 mikrovolt,  Paul Barattiero. Syrekrävande bakterier är glukosberoende, har en högre laddning och en oxidativ effekt, vilket ökar inflammationen. De anaeroba bakterierna är antioxidativa, har en antiinflammatorisk effekt med sin laddning på just 300-400 microvolt. https://drmindypelz.com/healing-your-gut-with-hydrogen-with-dr-paul-barattiero/

Väte ingår i uppbyggnaden av alla kroppens peptider, enzymer, hormoner och inte minst saltsyran, HCl. En brist på vätejoner medför sämre funktion av kroppens signalsubstanser och matsmältningsenzymer. Man har gjort experimentet med att tillföra kroppen vätgas och kunnat se hur snabbt tarmfloran ändrar sig, när de fysikaliska förhållandena ändrar sig. När omgivningen är gynnsam, återkommer de goda bakterierna spontant.

Vi ser återigen hur fundamentalt det är med ett välfungerande mikrobiom i tarmen och därmed för kroppens metabolism och immunsystem. Den fysikaliska miljön är även den beroende av mikrobiomets sammansättning. Om den fysikaliska miljön är gynnsam, så ger den även förutsättningar för de kemiska reaktionerna i tarmen och kroppen.

Strukturerat vatten och informationsöverföring

Som vi har varit inne på tidigare, så kan information överföras i strukturerat vatten. Koder kan bakas in i vattenstrukturen. Nobelpristagaren Luc Montagnier, mest känd för att han kartlade HIV, vilket gav honom Nobelpriset 2008, gjorde även experiment med strukturerat vatten och överföring av information. Han gjorde utspädningar av vatten med bakterier, tills det inte fanns nàgra bakterier kvar. DNA-strängarna efter bakterierna fanns dock kvar. Det har visat sig att det dubbelsträngade DNA:t bildar ett svängande elekromagnetiskt fält. DNA:t sände ut kvanta, som fanns kvar i det struktuerade vattnet. Proteiner kunde àterskapa bakterierna. Han hade en kontroll med vatten, som inte hade haft bakterier och alltsà inte innehöll nàgot elektromagnetiskt fält efter DNA.  Experimentet mottogs dock inte  väl av de etablerade forskarna, som såg det som villfarelser, men det finns dokumenterat i en pubmed artikel.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20640822/

Forskaren  professor Gerard Pollack har visat att vattnet i våra celler är strukturerat vatten, som överför information mellan organeller i cellen och DNA-strängarna. Det strukturerade vattnet skrivs H3O2 och har således en extra vätejon, vilket medför en självgenerande laddning av cellens cytoplasma. Man ser varje cell som en enhet, som via quantum-informationsöverföring har kontakt med övriga celler i kroppen. Cellerna har alltså  kontroll på varandra och kan t ex inordna sig i ett enradigt epitel. https://www.youtube.com/watch?v=QDM4u8_lWxU

Det har t o m visat sig att cellmembranet inte används för att upprätthålla den sk Na/K pumpen. Energiåtgången för denna mekanism överstiger enormt den tillgängliga energin. Det är en hypotes från 1940-talet, som inte håller. I ett experiment utfört av den kände cellbiologen Bruce Lipton togs cellkärnan bort och cellen fortsatte att överföra information och energi. Hypotesen med selektiva receptorer för t ex glukos in i cellen och nedbrytningsprodukter ut ur cellen och som dessutom kräver mediatorer är alldeles för långsamma och energikrävande. Se vidare artiklarna om Bruce Lipton fràn hans föreläsningar i Stockholm i september 2023.

 

Sammanfattning:

  1. Egenskaper hos strukturerat vatten.
  2. Strukturerat vatten i naturen och hos människor.
  3. Vätejonernas effekt i kroppen
  4. Mikrobiomets samspel med vätejoner
  5. DNA:s samspel med vätejoner

 

 

 

 

 

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Strukturerat vatten, vätejoner och mikrobiom"

Leave a Reply