Tarmhälsans betydelse för att bekämpa SARS-CoV-2.

Ekologisk pumpa (courge). Whole Food Plant BasedTarmhälsans betydelse för att bekämpa SARS-CoV-2 Sidan 36-40.

Symbogenetik uppkommer i samlevnad mellan
värden och dennes mikrober. Mikroorganismerna i tarmen, minst 40 trillioner, har var och
en och tillsammans fler gener än våra kroppsceller. Vi är beroende av varandra. De får som
inneboende kost och logi och vi får deras hjälp att t ex bekämpa virusangrepp genom att
sända signalsubstanser till våra immunceller. Vi lever i symbios.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Tarmhälsans betydelse för att bekämpa SARS-CoV-2."

Leave a Reply