Articles by Agneta Schnittger


Diabetes med fokus på LCHF

LCHF-eventet i Säffle den 30 juni-3 juli 2016. Föredraget videoinspelades av Patrik Olsson och hans sambo Marie. https://www.facebook.com/SmartaDiabetiker/videos/1055314711216524/ Bild: Agneta Schnittger, juni 2016 – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se



Binjurar och bukspottkörtel

Binjurar och bukspottkörtel två hormonella organ, som kan överstimuleras och uttröttas. Skall de avlastas eller hormonsubstitueras? Denna artikel har tidigare publicerats i Medicinsk Access nr1 2016 För att svara på frågan om avlastning eller hormonsubstitution, börjar…




Old people - Wikimedia - Photo: Thomas Leuthard

Une étude objective le bénéfice sur la longévité

Une étude objective le bénéfice sur la longévité  L’adhésion au régime méditérranéen associé à la préservation des télomères Abonnés 04/12/2014 Un effet antioxydant et anti-inflammatoire – PHANIE Les études observationnelles qui ont établi un lien…