Det fysikaliska övergripande styrsystemet, styr även de biokemiska systemen.

Vattenkraft, bränsle, mat, elektrisk kraft,
Vattenfallet Maurice. Foto: Agneta Schnittger

Det fysikaliska övergripande styrsystemet, styr även de biokemiska systemen. Det har kallats ”The Master Control System”.

  1. Den första bioenergi-principen . Liv utbyter hela tiden energi.
  2. Den andra bioenergi- principen. Information sänds ut via fält i kroppen.
  3. Den tredje bioenergi principen. Den handlar såleds om hur information överförs i ett elekromagnetiskt fält.
  4. Den fjärde bioenergi-principen. Den betyder att information är motsatsen till kaos. Informationen håller all energi i kroppen och universum samman. Det blir kaos när informationen inte fungerar, sjukdom och död i kroppen

Den första bioenergi-principen: Liv utbyter hela tiden energi

Information sänds inom kroppens elekromagnetiska fält. Fältet styr riktningen av energiflödet, påverkar laddningen av energi och kan rätta till avvikelser och blockeringar orsakade av toxiner, patogener, emotionell stress och trauma. Det elekromagnetiska fältet kan laddas på flera olika sätt. I princip genom mat, vatten, syre, rörelse/träning, ljus, grounding och hormesis.

Vi tillverkar inte energi själva, utan den tas från vår omgivning. Vi är därför hela tiden en del av den energi, som finns i vår omgivning. Våra mitokondrier omvandlar energi till ATP, som kroppen kan använda. Det är ett ständigt omlopp av energi. Det är den första bioenergi-principen. Liv utbyter hela tiden energi.

En varelse som befinner sig i ett stresstillstånd sänder ut ökad mängd energi/ ljus. Man har t ex uppmätt utstrålning av stora mängder ljus av låg kvalitet hos MS-patienter. Deras kropp befinner sig i ett konstant stresstillstånd, gör av med sin energi snabbt.

Cancerpatienter verkar tvärtom ha liten utstrålning av ljus, beroende på energibrist. Deras mitokondrier tillverkar endast 2 ATP mot normala 36 ATP. Informationen rör sig i energiflödet i det ”tomma rummet” mellan atomerna genom förflyttning av elektroner.

Den andra bioenergi-principen. Information sänds ut via elektromagnetiska fältet

Kroppens elektroniska styrsystem är betydligt snabbare än nervsystemet och de hormonella systemen, som alla i grunden bygger på kemiska reaktioner. Det elekromagnetiska fältet styrs av frekvenser, bestående av neutroner, protoner och elektroner. Den andra bioenergi- principen.

Information sänds ut via fält i kroppen. MRI (Magnet Resonans Imaging), bygger just på att vattnets protoner förstärks i resonans för att möjliggöra bildöverföring. Väteprotonerna förändras monumentalt, men återgår sedan till ursprungstillståndet. Kroppens elekromagnetiska fält kan även störas av elekromagnetism från mikrovågsugnar, WiFi, 5G-nät och mobiltelefoner.

Den tredje bioenergi-principen: Information överföres i elekromagnetiska fält

Allmänt känt är att kroppen består till 70 procent av vatten. Mindre känt är att antalet vattenmolekyler motsvarar 99 procent av kroppens molekyler. Vattnet i kroppen är geleartat och omger alla våra celler. Gerard Pollack upptäckte det strukturerade vattnet, som kemiskt skrivs H3O2. Det har även kallats den fjärde vattenfasen, efter ånga, flytande vatten och is. Alla kroppsceller är omgivna av detta vatten.

Laddningen över cellmembranen beskrivs som 15 000 volt per meter, alltså flera gånger kraftigare än laddningen i en åskblixt. Man har tidigare trott att laddningen endast finns utanför cellmembranet. Bruce Lipton har visat att DNA-Information överföres genom cellernas membran av det strukturerade vattnet. Det är det strukturerade vattnet, som åstadkommer proteinrörelser.

Cellernas membran har proteinpiggar, som för informationen vidare till DNA i cellkärnan. De verkar som antenner och uppfattar frekvenser. Den tredje bioenergetiska principen. Den handlar således om hur information överförs i ett elekromagnetiskt fält.

Den fjärde bioenergi-principen: Information är motsatsen till kaos

Tänk på de fysiska bitarna som behövs för att bygga ett hus! Om det saknas icke-materia såsom information om hur huset skall byggas och hur det skall se ut, blir det inget hus byggt, Vi kan även tänka på universum och dess underliggande kontollsystem.

Detta kontrollsystem skapar den fysiska världen bestående av galaxer, stjärnor, planeter och månar, som inbördes bildar ett mönster. Informationen om hur den fysiska världen skall se ut måste ha ett underliggande styrsystem. Vårt expanderande universum skapar till slut kaos. Kanske kommer det behövas ett nytt ”Big Bang”? Den fjärde bioenergi-principen. Den betyder att information är motsatsen till kaos. Informationen håller all energi i kroppen och universum samman. Det blir kaos när informationen inte fungerar.

Artikeln är publicerad i Alma Nova Nr 3, 2023 sidan 11-13 under rubriken: “Betydelsen av de biologiska kvantlagarna.”

http://www.almanova.se

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Det fysikaliska övergripande styrsystemet, styr även de biokemiska systemen."

Leave a Reply