NYA RÖN om KOLLOIDALT SILVER

Vattenkraft, bränsle, mat, elektrisk kraft,
Vattenfallet Maurice. Foto: Agneta Schnittger

Artikeln publicerades i Medicinsk Access 2019 #1 sidan 66-69

https://issuu.com/medicinskaccess/docs/_ma119, sid 66-69

Användningen av kolloidalt silver (KS) har fortsatt att väcka debatt i Sverige och nu även i Finland. Min tidigare artikel om kolloidalt silver i Medicinsk Access, 2016 #3, kolloidalt silver sidan 50-53, fick ett stort genomslag och ledde bland annat till en intervju och ett inslag i filmen »Silverbibeln», Silverbibeln, som finns på Almanova/Youtube . Det känns angeläget att komma med ytterligare förklaringar till hur och varför kolloidalt silver verkar fungera.
Läkemedelsverket har klargjort att kolloidalt silver inte är registrerat som läkemedel och därför inte får marknadsföras som ett läkemedel med effekt på infektioner och sjukdomar såsom ebola (2), malaria och cancer. Det saknas vetenskapliga studier, vilket inte hindrade en registrering som kosttillskott före 2007 (3, 4).
Var och en är dock i sin fulla rätt att använda kolloidalt silver såväl för invärtes som för utvärtes bruk. Information finns på sociala media.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "NYA RÖN om KOLLOIDALT SILVER"

Leave a Reply