Dieten styr energiförbrukningen i kroppen

Vegetabiliskt eller animaliskt
RitaE

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2022 #7 sidan 30-33

sidan 30-33 Dieten styr energiförbrukningen i kroppen   Dieten styr energiförbrukningen i kroppen
Allt levande behöver energi för att leva; växter, djur och människor. Vi människor får energi från födoämnen, främst kolhydrater och fetter, som vår ämnesomsättning omvandlar till energigivande molekyler i kroppens energiverk. Dietens sammansättning har stor betydelse för energiomsättningen i kroppen.
Socker och fett som energi Lyssna pà intervjun med Ingemar Ljungkvist fràn februari 2020

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Dieten styr energiförbrukningen i kroppen"

Leave a Reply