Kan vi påverka vårt biologiska åldrande?

Lugn och rofylld miljö
Agneta

Artikeln är publicerad i Medicinsk Access 2022#1 sidan 58-61

Kan vi pàverka vàrt biologiska àldrande
Den absolut viktigaste faktorn att fokusera på är IgF-1. IgF-1 ökar vid låggradig inflammation och denna inflammation ökar vid förhöjda blodsockervärden. Förhöjda blodsockervärden får vi via ett övermått av kolhydratrik mat och via stress i alla former. IgF-1 är även kopplad till en förkortning av telomerlängden, som i sig bestämmer hur många gånger cellerna kan förmera sig. Dr David Perlmutter, en välkänd amerikansk neurolog, anser att denna faktor är så viktig att han använder en kontinuerlig blodsockermätare, fastän han inte är diabetiker.

About the Author

Agneta Schnittger
Agneta Schnittger, Med Dr, med svensk specialistutbildning i gynekologi och obstetrik samt fransk vidareutbildning i nutrition och diabeteskunskap på medicinska fakulteten, universitetet i Montpellier.

Be the first to comment on "Kan vi påverka vårt biologiska åldrande?"

Leave a Reply